Tak före byte Tak före byte Nytt tak under läggning av MiB Nytt tak under läggning av MiB Nytt tak från MiB Nytt tak från MiB Nytt tak från MiB Nytt tak från MiB Nytt tak från MiB Nytt Tak från MiB Nytt Tak från MiB Nytt Tak Mickedala Takbild före byte Sockenvägen 9 Takbild efter byte Sockenvägen 9 Nytt tak på hyresfastighet ´Nytt tak Särdal Nytt tak Särdal Nytt tak Middagsvägen Fibercementtak Särdal

Takdags?
 

Är ni i behov av ett nytt tak så hjälper vi gärna er med ett byte.

Vi tar hand om hela projektet där vi upprättar arbetsmiljöplan samt övertar ert byggherreansvar under arbetets gång.